Een belangrijke mededeling for onze klanten

Geachte klanten,


Wij willen u graag wijzen op de volgende punten. Wij verzoeken u deze punten aandachtig te lezen aangezien ze betrekking kunnen hebben op u als klant:

1. Covid-19 Pandemie
De Covid-19 pandemie heeft geresulteerd in een significant wijziging in het koopgedrag van consumenten wereldwijd. Hierdoor is een een aanzienlijke toename geweest in de producten die wij verkopen en in de diensten die wij gebruiken om uw bestellingen bij u thuis afgeleverd te krijgen. Hierdoor kunt u geconfronteerd worden door een hogere volatiliteit in onze voorraad posities enerzijds, en langere levertijden door gebrek aan ruimte bij onze vervoerders. We hebben lang geen tot weinig last hiervan gehad, maar zien levertijden nu toch oplopen tot soms wel 100% van wat we gewend waren. Natuurlijk betreuren we dit, maar we zijn helaas niet bij machte om dit te veranderen. Wij vragen u daarom vriendelijk hiermee rekening te houden als u een bestelling plaatst.

2. Lockdown in Nederland
Sinds medio december is Nederland in lockdown door de oplopende verspreiding van het Covid-19 virus, waardoor niet vitale bedrijven de deuren moesten sluiten. Wij zien hierdoor een deel van onze gebruikelijk drop off punten van onze cariers de deuren (tijdelijk) sluiten. We doen ons uiterste best om dit te omzeilen, maar worden ook geconfronteerd met wijzigende situaties op bijna dagelijkse basis. Hierdoor kan de levertijd oplopen. Ook hiervoor vragen wij u om hiermee rekening te houden als u bestelt.

3. Brexit
Een speciaal bericht voor onze klanten uit het Verenigd Koninkrijk. Wij moeten u helaas mededelen dat wij, vanaf 1 januari 2021, voorlopig geen producten meer versturen naar het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe regels als gevolg van de Brexit hebben er toe geleid dat wij geconfronteerd worden met een significante stijging van de administratieve last, dat het voor ons niet meer haalbaar is om, tegen de huidge voorwaarden, producten te verkopen aan inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Een optie was om de prijzen significant te laten stijgen voor deze klanten, maar de te verwachtte overhead als gevolg van vragen vanuit deze klanten zou te veel negatieve impact hebben op de overige klanten en leveringen. Dat vinden we, zowel naar onze klanten in het VK als daarbuiten niet redelijk. Daarom hebben we besloten te stoppen met leveren.


Hartelijk dank voor uw aandacht.

Management Emekshop.nl